Požiarne systémy


Požiarny systém, respektíve EPS – Elektronický požiarny systém je doplnkové bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov v prípade vzniku požiaru. Súbor hasičov, senzorov dymu monitoruje objekt a v prípade rizika hlási výskyt požiaru.

V mnohých prípadoch verejných budov, priemyselných objektov či firiem vzniká povinnosť vybavenia objektu systémom EPS. Dôsledná príprava projektu si vyžaduje precíznu obhliadku objektu a navrhnutie strategického i praktického riešenia tak, aby spĺňalo všetky legislatívne požiadavky a jeho funkčnosť bola efektívna.
parallax background

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?