Elektronický požiarny systém: Prevencia voči katastrofe

 

EPS je bezpečnostným druhom zariadenia, ktoré je v prípade mnohých firiem či priemyselných parkov zákonnou podmienkou. Preto je nutné EPS projektovať priamo na mieru konkrétnemu typu objektu, budovy. Na bezpečnosti totiž záleží, zvlášť ak ide o život.

Radšej neskoro ako nikdy

Predísť požiaru sa dá mnohými cestami. Predovšetkým ide o dodržiavanie legislatívnych noriem a bezpečnosti pri práci. Človek si však niekedy nevyberá a nešťastie môže nastať v okamihu. EPS je tu od toho, aby dokázalo včas predísť väčším škodám. Požiarny systém dokáže detekovať nebezpečenstvo vzniku požiaru a tieto rizikové faktory vyhodnocuje a spracúva a následne reaguje. Súbor senzorov, hasičov či detektorov dymu v prípade vzniku požiaru vykoná všetky potrebné úkony, aby minimalizoval škody.

Požiarny systém dokáže detekovať nebezpečenstvo vzniku požiaru a tieto rizikové faktory vyhodnocuje a spracúva a následne reaguje.

 

Požiarne systémy na mieru

Požiarny systém sa od ostatných bezpečnostných zariadení v zásade v ničom nelíši, respektíve jeho úloha rozhodne nie. Takisto je potrebné celý projekt inštalácie tohto zariadenia strategicky premyslieť. Je nutné myslieť na detaily. Vďaka nim dokáže EPS fungovať efektívne. Už pri prvých náznakoch musí systém vedieť vyhodnotiť situáciu ako rizikovú. Spustiť evakuáciu, odblokovať dvere na princípe magnetickej zámky a umožniť osobám uniknúť do bezpečia. Nakoľko je požiarny systém doplnkovým bezpečnostným zariadením, odporúčame ho integrovať aj s ostatnými bezpečnostnými systémami, ako napríklad kamery či alarmy.

Zákon prikazuje

Zákon je v tomto prípade v správnej rovine. Vyhláška č. 726/2002 Z. z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Ako zákon hovorí, požiarna signalizácia musí vyhovovať podmienkam jednotlivých priestorov. S tým súvisí kvalitné projektovanie, ktoré zaručí kvalitu inštalácie elektronického požiarneho systému.